HVHL selecteert SWYCS tijdens aanbestedingsprocedure

HVHL kiest voor SWYCS voor het realiseren van een monitoringsyssysteem voor (stilte) studentwerkplekken en lesruimten. De oplossing zal ook worden gebruikt om werkplekken te reserveren. Voor beide locaties wordt het bezetting- en benuttingsysteem gerealiseerd. Een kiosk bij binnenkomst van het gebouw zal studenten direct inzicht geven in beschikbare of bezette ruimten. Via de kiosk zal ook gereserveerd kunnen worden.

De oplossing zal voortdurend meten en monitoren. De data zal voortdurend worden geanalyseerd met als doel tot optimalisatie van roostering en gebouwbenutting te komen. Real-time dashboard zorgen voor een optimaal inzicht in bezetting en benutting van ruimten.

De gegevens worden zodanig verzameld dat het onderwijs hierbij niet wordt verstoord. Het dashboard is modulair, geeft inzicht in het huidige en historische gebruik (bezetting en benutting), kan door gebruik van een roostervergelijkingsmodule inzicht geven in
geplande roostergegevens tegenover werkelijk gebruik en kan geroosterde lokalen voor lessen vrijgeven in het geval van een no-show.

De oplossing zal bijdragen aan de vindbaarheid van (vrije) ruimten, lokalen en studentwerkplekken binnen beide locaties. Ook
geeft het studenten en medewerkers meer inzicht in het gebruik van de ruimten. De oplossing is een basis voor beeldvorming van het gedrag / gebruik van studenten ten opzichte van de ruimten en studentwerkplekken. Op basis van analyses van dit gebruik en eventuele voorkeuren voor bepaalde type ruimten of studentwerkplekken kunnen aanpassingen aan het gebouw worden doorgevoerd.

Dashboard

Met ons gebruiksvriendelijke dashboard wordt real-time gedetailleerde data verkregen voor het optimale inzicht in processen.

SWYCS App

Met de SWYCS App kunnen, eenvoudig en snel, storingen worden gemeld.

Beheerplatform

Met het beheerplatform kunnen sensoren en gateways eenvoudig worden beheerd en is een gebouw en haar installaties toekomstbestendig.

Scroll naar boven