Search
Close this search box.

SWYCS IoT-platform

Het SWYCS IoT-platform verbindt, bewaakt en beheert verschillende IoT-eindpunten zoals sensoren, actuatoren, apparaten en gebouwinstallaties. Het platform zorgt voor een naadloze, integrale werking voor verbeterde operaties en prestaties. Hiermee worden slimme toepassingen binnen gerealiseerd in de domeinen: gebouwbeheer, gebouw- en werkplekbezetting, energiemanagement, binnenklimaat en comfort & welzijn.

De kenmerken van het
SWYCS IoT-platform

Generiek en vendorneutraal

SWYCS is een interoperabel, multiprotocol en vendorneutraal IoT-platform gebaseerd op open standaarden.

API

API

De beschikbare API zorgt voor een eenvoudige en veilige koppeling en integratie met software van derden.

                  
Dashboard

Data altijd beschikbaar

Het IoT-platform is volledig redundant uitgevoerd. Van alle data zijn accurate back-ups beschikbaar.

Big-data

Big data anaylse

Met de data-analyse tools van SWYCS wordt de verzamelde data omgezet naar bruikbare informatie waarop gestuurd kan worden.

                  
Veilige-omgeving

Veilige omgeving

Alle verbindingen op het IoT-platform zijn beveiligd door communicatie met encryptie.

Veilige-verbindingen

Veilige verbindingen

Alle koppelingen van en naar het IoT-platform zijn beveiligd door communicatie met encryptie.

                  
IoT-eindpunten

Alle gangbare IoT-eindpunten ondersteund

Alle gangbare IoT-radio's en protocollen worden door zowel de SWYCS gateway als het SWYCS platform out of the box ondersteund.

App

SWYCS software

De SWYCS app en webapplicaties zijn gekoppeld aan het IoT-platform. Hiermee kan apparatuur worden ingeregeld en zorgen dashboards voor een helder inzicht in sensor data.

IoT-platform

Het IoT-platform van SWYCS is het hart van het smart building concept. De aan het IoT-platform gekoppelde SWYCS IoT-gateways zorgen ervoor dat het IoT-platform wordt gevoed met data. De data die de gateways aan het IoT-platform aanbieden komen uit de aan de gateway gekoppelde sensoren, actuatoren, apparaten en installaties. De aan het IoT-platform verbonden externe databronnen zorgen ervoor dat data uit sensoren, actuatoren, apparaten en installaties kunnen worden verrijkt met gerelateerde externe data om tot ultieme informatievoorziening te komen. Alle data op het IoT-platform wordt versleuteld en veilig verwerkt. De data is altijd beschikbaar en wordt voortdurend geback-upt zodat er geen dataverlies optreedt. Het platform ondersteunt gegevensopslag, apparaatbeheer en informatieanalyse.

Digital Twin

Met de Digital Twin, ofwel digitale tweeling, wordt bedoeld dat er een digitale weergave is van een feitelijk fysiek product uit de echte wereld, namelijk het gebouw met haar kenmerken, objecten, processen, omgevingsvariabelen, onderlinge relaties en het gedrag, dat dient als de feitelijk niet te onderscheiden digitale tegenhanger ervan voor praktische doeleinden, zoals simulatie, (systeem)integratie, testen, monitoring en onderhoud.

Het SWYCS IoT-platform is zeer gebruiksvriendelijk

Het toepassingsgebied van het IoT-platform is heel breed. Zo wordt het toegepast in vele sectoren die allemaal hun eigen oplossingen en toepassingen hebben.
Zo wordt bestaande infrastructuur slim! Weten of bestaande infrastructuur nog beter kan worden gemaakt?

Wij komen graag even langs!

Project
Studenten aan de Radboud
Universiteit
klaagden over een
tekort aan ruimte, terwijl er meer
dan voldoende studie- en
werkplekken
zijn ingericht.

Project
Medewerkers van Parnassia
hadden steeds minder
zicht op de beschikbaarheid
van spreekkamers.


Project
Hoppenbrouwers en SWYCS
werken samen voor realisatie
van monitoring en rapportages
voor nul-op-de-meter woningen.

Project
Langer verantwoord thuis
wonen
met dementie?
Dat was de vraag van
Samen Beslissen Zeeland.

Project
Studenten aan de Radboud
Universiteit
klaagden over een
tekort aan ruimte, terwijl er meer
dan voldoende studie- en
werkplekken
zijn ingericht.

Project
Medewerkers van Parnassia
hadden steeds minder
zicht op de beschikbaarheid
van spreekkamers.


Project
Hoppenbrouwers en SWYCS
werken samen voor realisatie
van monitoring en rapportages
voor nul-op-de-meter woningen.

Project
Langer verantwoord thuis
wonen
met dementie?
Dat was de vraag van
Samen Beslissen Zeeland.

Project
Studenten aan de Radboud Universiteit klaagden over een tekort aan ruimte, terwijl er meer dan voldoende studie- en werkplekken zijn ingericht.

Project
Medewerkers van Parnassia hadden steeds minder zicht op de beschikbaarheid van spreekkamers.

Project
Hoppenbrouwers en SWYCS werken samen voor realisatie van monitoring en rapportages voor nul-op-de-meter woningen.

Project
Langer verantwoord thuis
wonen
met dementie?
Dat was de vraag van
Samen Beslissen Zeeland.

Scroll naar boven