Aanmeldformulier leefstijlmonitor

Mensen met dementie willen graag zo lang en volwaardig mogelijk mee blijven doen. Langer verantwoord thuiswonen en een goede zorgverlening, zijn hier belangrijke onderdelen van. Door een aantal betrokkenen bij de zorg voor Zeeuwse inwoners met dementie is het project ‘Samen Beslissen’ gestart. Dit project heeft als doel dat ouderen met dementie langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Meer informatie is te vinden op www.samenbeslissenzeeland.nl of vraag het aan de wijkverpleegkundige of de casemanager dementie.


Gegevens hoofdgebruiker

De sensor op een deur houdt bij hoe vaak en wanneer de deur open en dicht gaat. Hierdoor wordt inzicht gegeven in waar en wanneer iemand zich beweegt.

Door een sensor op de koelkastdeur wordt het gebruik gemonitord. Dit geeft meer inzicht in het eetpatroon.

Een sensor in de slaapkamer houdt bij wanneer de slaapkamer in gebruik is. Dit geeft inzicht in het dag- en nachtritme.

Het elektriciteit- en gasverbruik wordt gemonitord. Daarnaast waakt er ook een gasdetectie sensor op gaslucht.

Doordat het watergebruik van douche en toilet wordt gemonitord is er inzicht in de verzorging en gezondheidstoestand.

De CO-waarde sensor meet en alarmeert of er schadelijke stoffen vrijkomen bij de CV-ketel.

Scroll naar boven