Er gebeurd veel onder de vlag van energie management. Anno 2015 regent het  CO2 of klimaat neutrale doelstellingen, een groter aandeel van duurzame energie of ambitie om het energie verbruik significant te reduceren.

Energie management, de verborgen 15%...

ENERGIE MANAGEMENT, WAAROM?

Er gebeurd veel onder de vlag van energie management. Anno 2015 regent het  CO2 of klimaat neutrale doelstellingen, een groter aandeel van duurzame energie of ambitie om het energie verbruik significant te reduceren.

Het is goed dat het bijna een vanzelfsprekendheid is dat we hier massaal aan werken, alleen laten we vaak tot 15% reductie links liggen doordat onze energie management niet optimaal werkt!
 

ENERGIE MANAGEMENT, WAT IS HET?

Energie management word te pas en te onpas gebruikt. Zoeken op ‘energie management’ levert dan ook vele uiteenlopende soorten uitleg op.

Van technische verhandelingen tot een uitleg van de ISO normen. In plaats van ellenlange discussies over definities te voeren, kunnen we beter praten over de ingrediënten die nodig zijn voor energie management:

 • meetgegevens van het energie verbruik
 • een systeem om deze meetgegevens te vergelijken met acceptabele normen of doelstellingen
 • correctieve of verbeteracties opstellen en het opvolgen daarvan

Het lijkt eenvoudig, immers hoe zou je zonder deze drie zaken energie kunnen managen? Toch valt het er nog wel wat aan te merken op hoe we energie managen. In veel bedrijven laten we hierdoor al snel 15% energie besparingspotentieel links liggen.
 

GOED ENERGIE MANAGEMENT IS GOED METEN

Meten = weten. Dat weet een ieder tegenwoordig wel. Maar de vraag is, wanneer meet je goed genoeg om goed energie management uit te voeren. Kortom:

 • wat word er gemeten?
 • hoe vaak word er gemeten?
   

WAT WORD ER GEMETEN?

Meet je het totale m3 gasverbruik, kWh electra verbruik van een totaal gebouw middels een hoofdmeter? Of meet je op apparaat niveau, of op het niveau van een groep van gebruikers? Als je zo snel als mogelijk in het verbruik wilt sturen, zal het duidelijk zijn dat de laatste optie beter is. Toch zie je dat in veel gevallen alleen het verbruik op hoofdmeter niveau bekend is.
 

HOE VAAK WORD ER GEMETEN?

Handmatig de meterstanden opnemen en jaarlijks verrekenen. Klinkt best ouderwets in het tijdperk van de slimme meter. Deze slimme meter is helaas nog geen gemeengoed, maar natuurlijk wel een stap in de goede richting. We gaan daarmee uiteindelijk massaal van een jaar- naar een maandafrekening. Voor het verrekenen van de factuur een enorme stap, maar geeft het ook voldoende inzicht in het werkelijk verbruik om afwijkingen te voorkomen of beter nog te besparen?
 

WAT EN HOE VAAK METEN OM TE MANAGEN OF TE BESPAREN?

In het algemeen helpen meer details en meer real time data in belangrijke mate om:

 • inzicht te verkrijgen
 • afwijkingen en afwijkende patronen te detecteren
 • inefficiëntie op te sporen
 • effect van verbeteracties vast te stellen

Enerzijds snappen we dit effect goed. Echter veel van de acties om energie te reduceren zijn technisch zoals het installeren van zonnepanelen, isolatie materialen aanbrengen, etc.

Voor dit soort acties is het periodiek meten vaak voldoende. Waar we vaak snel over heen stappen is in welke mate meer detail en meer real time data leiden tot snellere bijsturing. Ervaring leert dat men zonder grote technische verbeteracties al vaak tot 15% reductie kan komen, als men beschikt over real time verbruiksgegevens van de veroorzakende apparaten en installaties. We noemen dit de ‘verborgen 15%’. Grote verklaring hierachter is dat we  als gebruiker de directe relatie zien tussen ons gedrag en het effect op het actuele energie verbruik.

We worden ons hierdoor bijvoorbeeld bewust dat bepaalde installaties op afwijkende tijden verbruiken, onnodige ruimtes verwarmen, harder werken dan nodig is, etc. Vaak omdat ze in het verleden een keer zijn ingeregeld en niemand het effect op dit niveau ziet of pas veel te laat. Ook is er nauwelijks terugkoppeling over kosten en verbruik als gevolg van het aan laten staan van computers, onnodig laten branden van licht en dergelijke.Een kwestie van gedrag dus. Het is bewezen dat een helpende hand of een positieve stimulering van gewenst gedrag beter werkt dan een strak disciplinair beleid.
 

‘SYSTEMATISCH VERGELIJK’ EN ACTIES

Ook dit lijkt logisch, toch?

Vaak is dit punt ook niet de echte uitdaging. Echter als het meten niet goed is geregeld, word dit hoofdstuk bijzonder arbeidsintensief.  Zeker voor beheerders en experts die dit ‘erbij’ doen en niet altijd voldoende draagvlak hebben in de rest van de organisatie. Dat maakt het vinden en adresseren van de ‘verborgen 15%’ er niet makkelijker op!
 

ICT OPLOSSINGEN

In deze tijd zijn er slimme ICT oplossingen die hier veel in kunnen betekenen! Allereerst faciliteert de introductie van de slimme meter snelle en digitale beschikbaarheid van verbruiksdata op. Inmiddels zijn er ook ICT systemen op de markt die deze data eenvoudig uit kunnen lezen en op een portal of app kunnen aanbieden. Daarnaast zijn er ook systemen die naast snel digitale data uitlezen ook de eerder genoemde detail verbruik data tot op apparaat niveau kunnen aanbieden.
 

BEDRADE ICT ONDERSTEUNING VOOR ENERGIE MANAGEMENT

Het meest bekend zijn de bedrade systemen. Deze zijn betrouwbaar maar je hebt er ook een dikke portemonnee voor nodig, vaak loopt een installatie snel in de tonnen. Vanwege de infrastructuur van draden is een dergelijke installatie implementeren ook niet snel voorelkaar.
 

DRAADLOZE ICT ONDERSTEUNING VOOR ENERGIE MANAGEMENT

Het goede nieuws is, dat er ook goedkopere, draadloze alternatieven zijn. Zo combineert het SWYCS (“See What You Can Save)“ systeem de draadloze werking met een uitgebreide functionaliteit en detailniveau dat zelf te bepalen is. Het bijkomend voordeel is de eenvoud van installatie, beheer en bijsturing. Door middel van schakelprofielen en alerts (SMS, e-mail) word het beheer ontlast en is er desgewenst sprake van automatische bijregeling. Door dit soort systemen kan zonder extra manuren (integendeel!) ook de ‘verborgen schat’ worden opgezocht!
 

ENERGY COMBAT

Een energy combat laat op eenvoudige wijze zien hoe de verbruiksperformance van de ene partij ten opzichte van de andere partij is. Hierbij kun je denken aan verschillende afdelingen binnen hetzelfde bedrijf, verschillende vestigingen  binnen een bedrijf, verschillende bedrijven binnen een branche of op een bedrijven terrein. Naast de performance is het aan te bevelen dat er ook ruimte word gegeven aan het delen van best practices en geslaagde verbeteracties. Er zijn bedrijven bekend die op basis van dit soort positieve stimulering initiatieven meer dan 30% reductie hebben gerealiseerd! Een soort van verdubbeling van de verborgen schat?
 

HOE KUN JIJ DIRECT 15% BESPAREN?

We kunnen op vele plekken 10-15% besparingspotentieel verzilveren. Van groot belang is dan wel dat de verbruiksmetingen voldoende mate van detail geven en real time zijn. Dit helpt de snelheid en omvang van de technische reductie acties een handje. Daarnaast laat het gebruikers direct de verbruiks gevolgen van hun gedrag zien. Door dit op een positieve wijze te doen en met een slim ICT systeem te ondersteunen kan de ‘zogenaamde verborgen 15%’worden aan besparingspotentieel worden gerealiseerd. Heeft u interesse om moeiteloos met één enkel systeem automatisch jaarlijks kosten te besparen?

Ook interessant voor u

 • Blog

  Connected Health: grote kansen voor de zorg

  Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De inzet van Connected Health geeft geweldige mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en de kosten te beperken.

  Connected Health: grote kansen voor de zorg
 • Blog

  Wakker worden op 12 april 2030

  Wakker worden op 12 april 2030

   

  Het is 12 april 2030 en u wordt wakker omdat uw optimale REM-slaap tijd berekend is door slaapkamer sensoren. In uw bed zitten sensoren die uw hersengolven de hele nacht hebben bewaakt zonder tussenkomst van elektroden.

  Wakker worden op 12 april 2030
 • Blog

  IoT Journaal: Gartner ziet 8 IoT trends

  Wat worden dit jaar en in 2018 de belangrijkste deelgebieden in de IoT-markt? Marktonderzoeksbureau Gartner heeft het onlangs keurig op een rijtje gezet. IoT Journaal pikte er de acht belangrijkste uit.

  IoT Journaal: Gartner ziet 8 IoT trends