Reductie van vastgoedkosten door inzet van vastgoedmanagement tool

Bij Parnassia groep, een GGZ instelling met 600 locaties en 180.000 clienten per jaar, was behoefte aan meer inzicht in het gebruik en bezetting van de gebouwen.

SWYCS heeft in samenwerking met Parnassia en Planon software hier invulling aan gegeven door het ontwikkelen van haar fantastische vastgoed management tool.

Download hier de casus.

Reductie van vastgoedkosten door inzet van vastgoedmanagement tool

Medewerkers van Parnassia hadden steeds minder zicht op de beschikbaarheid van spreekkamers. Er was niet goed in beeld welke ruimtes beschikbaar of bezet waren. Door het aanbrengen van ruimtebewakings sensoren is nu altijd een actueel overzicht beschikbaar van de ruimtes die vrij of bezet zijn.

De oplossing

Naast het in beeld brengen van de bezetting van de spreekruimtes heeft SWYCS er ook voor gezorgd dat de temperatuur, luchtvochtigheid en lichtsterkte gemeten wordt. Als er klachten komen van medewerkers, dat het bijvoorbeeld te warm, te koud of te droog is in een ruimte, kan er op afstand bekeken worden wat er aan de hand is. Om deze klachten te verhelpen kunnen er direct onderhoudsbedrijven ingeschakeld worden.

Tevens krijgen facilitaire dienstverleners de beschikking over de app, zodat ze kunnen zien hoe de gebouwbezetting is. Als een ruime gebruikt is kan er gelijk opdracht gegeven worden om de kamer schoon te maken.

Als gebouwen niet gebruikt worden kan op afstand de energie uitgezet worden, om kosten te besparen.

 

Het resultaat

Na de ingebruikname van het systeem is er meer inzicht verkregen in al dan niet beschikbare (behandel)ruimten. Hierdoor is het effectief gebruik van het gebouw verbeterd en is de medewerkers tevredenheid enorm gestegen.

In één van de gebouwen is er een forse reductie in energielast gerealiseerd door afdelingen (deels) van stroom af te schakelen wanneer deze afdelingen niet bezet zijn.

 

Meer weten over dit project?

Maak een afspraak en get connected

Toegepaste oplossingen

 • Energiemanagement

  Uw klanten meer inzicht in hun energieverbruik geven én uw omzet verhogen?

  Automatisch schakelen van installaties op basis van actuele energietarieven?

  bespaar 25% aan energiekosten
 • Climate control

  De temperatuur goed regelen is een uitdaging. SWYCS zorgt voor ruimte gestuurd verwarmen of koelen met behoud van de bestaande installatie!

  bespaar 35% aan energiekosten
 • Verlichtingsbeheer

  Energieverspilling door verlichting die brandt, terwijl er (bijna) niemand meer in het pand aanwezig is. Met SWYCS is dit verleden tijd!

  bespaar 40% aan energiekosten
 • Data ontsluiting

  Met SWYCS heeft u realtime inzicht in data en kunnen analyses worden gemaakt. Van informatie van gebouw gebonden installaties tot inzicht in de gezondheidstoestand van cliënten.

  bespaar > 20% aan proceskosten
 • Technisch beheer

  Technische beheer van installaties is een arbeidsintensief proces op locatie. Met SWYCS gaat dit voortaan op afstand en grotendeels geautomatiseerd!

  bespaar 30% aan onderhoudskosten